Nedjelja, 29 studenoga, 2020

Cikloturizam 4. – Kako pripremiti smještaj za cikloturiste ?

Najveća i najbolje organizirana nevladina organizacija koja zastupa interese biciklista je njemački ADFC -Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (Bundesverband) e. V.(www.adfc.de) Sa svojih 175 000 članova i...
Više

  Najnovije objave

  Drugi val pandemije i zamijena uloga Hrvatske i susjednih zemalja

  Turizam i drugi val pandemije Covida 19 Drugi val sve više sliči na početak pandemije u ožujku ove godine. Situacija je bolja sa strane boljeg...

  Marketinško udruživanje iznajmljivača 2 – Modeli udruživanja

  Strukovna udruženja Interesno udruživanje nositelja iste djelatnosti u Hrvatskoj već dobro funkcionira. Poduzetnici se udružuju u udruge kojima je osnovni cilj ishođenje povoljnijih uvjeta poslovanja....

  Obiteljski smještaj u Hrvatskoj 1937.

  Tradicija kućne radinosti – obiteljskog smještaja u Hrvatskoj Kada se govori o obiteljskom smještaju, privatnom smještaju, kućnoj radinosti, pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na...

  Cikloturizam 4. – Kako pripremiti smještaj za cikloturiste ?

  Najveća i najbolje organizirana nevladina organizacija koja zastupa interese biciklista je njemački ADFC -Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (Bundesverband) e. V.(www.adfc.de) Sa svojih 175 000 članova i...

  Turistička pristojba i ostala davanja u ovoj godini

  Naše mišljenje vezano za naplatu davanja građanima pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:

  Činjenica je da ukupni turistički promet u Hrvatskoj ovisi o obiteljskom smještaju. Ovaj smještaj pojedinačno je možda nedostojan ozbiljnog razmatranja od strane turističkih vlasti ali u svojoj će ukupnosti ove godine nositi možda i više od 60% prometa.

  S druge strane obiteljski mikropoduzetnici u turizmu nisu do sada osjetili mjere potpore iako su pojedinačno iznimno pogođeni. 50% nositelja su umirovljenici s mirovinama do 2.500,00 kn. 30% su mikropoduzetnici koji imaju osnovnu djelatnost vezanu uz turizam (ugostiteljske usluge, vodiči, prijevoznici na moru i na kopnu, male turističke agencije i slično). U preostalih 20% značajan broj nositelja ili članova domaćinstva je zaposleno u hotelsko-turističkim tvrtkama a mali dio ne ovisi o primanjima iz turizma.

  Imajući to u vidu, početkom “zatvaranja” Hrvatske , Ministarstvo turizma je kroz hitne postupke smanjilo paušalnu turističku pristojbu za 50% kao i članarinu i suspendiralo plaćanje paušalnih davanja na pomoćne krevete. Ministarstvo financija je oprostilo 1/4 ukupnog poreza na dohodak.

  Tada se komuniciralo praćenje daljnjeg razvoja događaja i uvođenje novih “otpisa” sukladno stanju popunjenosti kapaciteta.

  Da li zbog izbora, da li zbog promjena u Ministarstvu turizma, najavljena praksa nije zaživjela. Dapače, HTZ je poslao naputak lokalnim turističkim zajednicama da će se na isti način naplatiti sva davanja onim domaćinstvima sa zabilježenim turističkim prometom kao i onima bez prometa i onima koja su odjavila kategorizirane kapacitete u tijeku 2020.
  Držimo da takav postupak nije ispravan jer teško pogađa određene kategorije domaćina, kako smo već uvodno naveli.

  Ispravno bi bilo: sagledati do konca kolovoza prosjek postotnog prometa po županijama ili općinama i gradovima i tako odrediti visinu davanja. Onim domaćinstvima koja su odjavila kapacitete trebalo bi odbiti obavezu nakon datuma objave sukladno kvartalnoj odnosno mjesečnoj dinamici plaćanja.

  SVIMA treba omogućiti dostupnost mikrokredita HBOR-a za likvidnost po najpovoljnijim mogućim uvjetima (prenamjena postojećih kreditnih linija HBOR-a za iznajmljivače). SVIMA treba pomoći u razgovoru s bankama da se kreditna zaduženja stave u mirovanje godinu dana.

  Latest Posts

  Drugi val pandemije i zamijena uloga Hrvatske i susjednih zemalja

  Turizam i drugi val pandemije Covida 19 Drugi val sve više sliči na početak pandemije u ožujku ove godine. Situacija je bolja sa strane boljeg...

  Marketinško udruživanje iznajmljivača 2 – Modeli udruživanja

  Strukovna udruženja Interesno udruživanje nositelja iste djelatnosti u Hrvatskoj već dobro funkcionira. Poduzetnici se udružuju u udruge kojima je osnovni cilj ishođenje povoljnijih uvjeta poslovanja....

  Obiteljski smještaj u Hrvatskoj 1937.

  Tradicija kućne radinosti – obiteljskog smještaja u Hrvatskoj Kada se govori o obiteljskom smještaju, privatnom smještaju, kućnoj radinosti, pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na...

  Cikloturizam 4. – Kako pripremiti smještaj za cikloturiste ?

  Najveća i najbolje organizirana nevladina organizacija koja zastupa interese biciklista je njemački ADFC -Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (Bundesverband) e. V.(www.adfc.de) Sa svojih 175 000 članova i...

  Ne propustite

  Marketinško udruživanje iznajmljivača 2 – Modeli udruživanja

  Strukovna udruženja Interesno udruživanje nositelja iste djelatnosti u Hrvatskoj već dobro funkcionira. Poduzetnici se udružuju u udruge kojima je osnovni cilj ishođenje povoljnijih uvjeta poslovanja....

  Obiteljski smještaj u Hrvatskoj 1937.

  Tradicija kućne radinosti – obiteljskog smještaja u Hrvatskoj Kada se govori o obiteljskom smještaju, privatnom smještaju, kućnoj radinosti, pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na...

  Cikloturizam 4. – Kako pripremiti smještaj za cikloturiste ?

  Najveća i najbolje organizirana nevladina organizacija koja zastupa interese biciklista je njemački ADFC -Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (Bundesverband) e. V.(www.adfc.de) Sa svojih 175 000 članova i...

  Marketinško udruživanje iznajmljivača

  Marketinško udruživanje – marketinške zadruge Mikro poduzetnici u turizmu, kao i u drugim djelatnostima , imaju zajednički problem – nemogućnost bavljenja aktivnim marketingom. Možda se...

  CIKLOTURIZAM 3: VRSTE BICIKLIZMA I DEFINICIJA CIKLOTURIZMA

  Biciklizam općenito svrstavamo u tri skupine: Ciklomobilnost Biciklistički sport Cikloturizam Pojam cikloturizma najbolje objašnjava sljedeća definicija : Kod cikloturizma bicikl je transportno sredstvo za doživljaj na destinaciji. Glavne ciljane...

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!