Subota, 22 lipnja, 2024
spot_img
Više

  Najnovije objave

  DO KONCA SJEČNJA ODLUKA O PRISTOJBI ZA 2023.

  Do konca ovog mjeseca Skupštine županija i Grada Zagreba donose odluku o visini turističke pristojbe za 2023. godinu. Odluku o visini pristojbe donosi Skupština na prijedlog turističkih zajednica općina, gradova i Grada Zagreba za Zagreb.

   

  Odredivanje visine i raspodjela turističke pristojbe:

  “Sukladno Članku 15. Zakona i Pravilnika o najvišem i najnižem iznosu turističke
  pristojbe (,,Narodne novine” broj 71119 – dalje u tekstu: Pravilnik), odluku o visini
  turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke
  pristojbe iz članka 12. Zakona i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe iz
  Članki 13. stavka 4. Zakona za općine igradove na svom području, uz mišljenje
  lokalnih turističkih zajednica, donosi Županijska skupština.

  Ako Županijska skupština ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i
  noćenju i/ili o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kao i za područje
  općine ili grada za koje nije osnovana turistička zajednica, primjenjuje se najniži iznos
  turističke pristojbe odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe, utvrđen
  Pravilnikom.
  Visina turističke pristojbe može se odrediti za najviše dva sezonska razdoblja, s
  tim da jedno sezonsko razdoblje traje od 1. travnja do 30. rujna tekuće godine.
  Odluka o visini turističke pristojbe mora se nakon donošenja objaviti na mrežnim
  stranicama Županije do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.
  Uplaćena sredstva turističke pristojbe financijska institucija kod koje je otvoren
  račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5
  % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih
  turističkih programa na turistički nedovoljno razvijlenim područjima (Fond za turistički
  nedovoljno razvijena područja i kontinent)i 2o % sredstava na poseban račun HTZ-a za
  projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke
  zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:
  – 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava
  doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka
  turista,
  – 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i
  – 20 % sredstava HTZ-u.
  Lokalna turistička zajednica može dio sredstava koji joj pripadaju na temelju
  stavka 1. podstavka 1. ovoga Članka do najviše 40 % koristiti za financiranje projekata
  koji su u destinaciji od iznimne važnosti i za sufinanciranje projekata iz fondova
  Europske unije, za razdoblje koje odredi turističko vijeće lokalne turističke zajednice.
  Za lokalne turističke zajednice koje ostvaruju izvorne prihode manje od
  200.000,00 kuna godišnje, prema podacima Financijske agencije za prethodnu godinu,
  2 % sredstava raspoređuje se na poseban račun HTZ-a u Fond za udružene turističke
  zajednice, a preostala sredstva raspoređuju se:
  – 80 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici i
  – 20 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici
  Ako nisu osnovane lokalne turističke zajednice, uplaćena sredstva turističke
  pristojbe raspoređuju se regionalnoj turističkoj zajednici, a ako nije osnovana regionalna
  turistička zajednica sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica,
  sredstva turističke pristojbe koja bi pripala toj regionalnoj turističkoj zajednici doznačuju
  se HTZ-u.
  Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe te
  prijavom i odjavom boravka turista obavlja turistička inspekcija Državnog inspektorata, a
  nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u
  turističkoj zajednici obavlja ministarstvo nadležno za poslove turizma.”
  Provjerite da li je vaša turistička zajednica konzultirala obveznike o visini turističke pristojbe za 2023. godinu i da li je proslijedila preporuku o donošenju odluke o visini pristojbe Skupštini vaše županije.

  Latest Posts

  Ne propustite

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!