Subota, 13 travnja, 2024
spot_img
Više

  Najnovije objave

  Ugostiteljske usluge u domaćinstvu – fiskalne obaveze iznajmljivača

  Koje posebne obaveze moraju plaćati iznajmljivači?

  1. Turistička pristojba
  2. Paušalni porez na dohodak za iznajmljivače
  3. Turistička članarina
  4. PDV na proviziju stranih posrednika (ako se koriste takve usluge)

  Paušalom turističke pristojbe je svaki iznajmljivač zadužen u eVistoru.

  Pregledom u stavku financije iznajmljivač ima uvid u iznos stanja, duga i obaveze plaćanja turističke pristojbe.

  Novosti koje je donijela još 2020.g. vezana je za pomoćne krevete na koje se također plaća paušalna pristojba i to umanjena za 50% od iznosa pristojbe za osnovni ležaj.

  Visinu turističke pristojbe za područje svake jedinice lokalne samouprave u kojoj djeluje turistička zajednica donosi Skupština županije do konca siječnja ove godine za iduću godinu. Odluka se donosi uz konzultaciju turističke zajednice općine ili grada.

  Tako, na primjer, za  općinu Kostrena na snazi su, za 2023. godinu, sljedeće obaveze:

  Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost: . Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost: – za razdoblje od 01 .04. do 30.09. iznosi 10,00 kn po osobi i noćenju – za ostalo razdoblje iznosi 7,00 kn po osobi i noćenju za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi odredišta): – za razdoblje od 01.04. do 30.09. iznosi 8,00 kn po osobi i noćenju – za ostalo razdoblje iznosi 5,00 kn po osobi i noćenju

  Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

  Za smještaj u domaćinstvu iznosi 350,00 kn po krevetu

  Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 200,00 kn po krevetu

  Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn za svaku smještajnu jedinicu . Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 250,00 kn za svaku smještajnu jedinicu

  Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji:

  Za prvog člana iznosi 60,00 kn. Za drugog člana iznosi 60,00 kn. Za svakog sljedećeg člana iznosi 25,00 kn.

  Visina turističke pristojbe za 2022. godinu određena je na isti način u 2021. godini a za 2021. godinu u 2020. godini ali je resorno ministarstvo pravilnikom za obje godine zbog pandemije i potresa umanjilo ta davanja. Za 2022. za sada nema naznaka da bi moglo doći do smanjenja obveza.

  Turistička pristojba se uplaćuje na račun  turističke zajednice općine u kojoj se pruža usluga smještaja, gdje se mogu preuzeti i uplatnice. Uplatnice se mogu preuzeti i iz sustava eVisitor. Plaćanja turističke pristojbe obavljaju se u tri jednaka obroka s rokovima dospijeća do 31.7., do 31.8., do 30.9. tekuće godine.

  Paušalni porez na dohodak za iznajmljivače

  Osnovica za obračun paušala se razlikuje od općine do općine i grada do grada. Visinu paušalnog poreza na dohodak po postelji određuje Vijeće općine ili grada. Paušalni porez na dohodak po postelji može biti najmanje 150,00 kn a najviše 1.500,00 kn. Uz porez se obračunava i plaća prirez u onim općinama i gradovima gdje je na snazi odluka o plaćanju prireza.

  Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju osnovnih ležajeva u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun. Na paušal ne utječe popunjenost smještaja niti broj dana u godini u kojima pružamo ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

  Paušalni porez smo dužni uplatiti na račun grada/općine u kojemu pružamo uslugu smještaja, a plaćamo ga tromjesečno na temelju rješenja kojeg nam izdaje Porezna uprava. Da bi dobili to rješenje, moramo imati valjano ono drugo Rješenje o registriranoj djelatnosti i upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO).

  Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za pružanje usluga građana u domaćinstvu su sljedeći:

  • za I. tromjesečje najkasnije do 31. ožujka,
  • za II. tromjesečje najkasnije do 30. lipnja,
  • za III. tromjesečje najkasnije do 30. rujna i
  • za IV. tromjesečje najkasnije do 31. prosinca.

  Turistička članarina

  Iznajmljivači su obvezni plaćati članarinu turističkoj zajednici. Članarina se više ne plaća temeljem postotnog izračuna na ukupan godišnji prihod, već u paušalnom iznosu. Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak svih kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini ( osnovnih i pomoćnih)i i iznosa članarine za svaki krevet, utvrđenih rješenjem nadležnog upravnog tijela.

  Godišnji paušalni iznos članarine  za osnovni ležaj iznosi 45,00 kn a za pomoćni ležaj 22,50 kn.

  Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka s dospijećem plaćanja:

  prva 31. srpnja,
  drugi 31. kolovoza,
  treći 30. rujna tekuće godine.

  Iako se turistička članarina više ne obračunava na temelju primitaka u protekloj godini, domaćin je obvezan iskazati primitke u obrascu TZ2 na temelju knjige Evidencija o prometu, zbog evidencije prometa u Poreznoj upravi.

  Iznajmljivači dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi (prema prebivalištu iznajmljivača) posebni Obrazac TZ – 2. Za potrebe kontrole ukupnog poslovanja u obrascu iskazuju podatak o ukupnom ostvarenom prometu za prethodnu godinu iz evidencije prometa. Za ovu godinu još nema informacija o popustima na plaćanje obaveza pa ove odredbe stoje na snazi.

  Turističku članarinu obračunavaju i uplaćuju iznajmljivači samostalno prema prethodno pojašnjenim osnovicama. U eVisitoru nema zaduženja za turističku članarinu.

  PDV na posredničku proviziju posrednika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

  Ako iznajmljivač posluje posredstvo stranih posrednika koji imaju sjedište izvan Republike Hrvatske, dužan je od nadležnog ureda Porezne uprave zatražiti  dodjelu PDV identifikacijskog broja te isti dostaviti posredniku prije sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji. Iznajmljivač je dužan samostalno, putem druge opunomoćene osobe ili putem FINAe obračunavati, iskazati PDV na posredničku proviziju u obliku elektroničkog PDV obrasca. Taj obrazac je dužan do 20.og u tekućem mjesecu dostaviti elektroničkim putem nadležnoj ispostavi Porezne uprave za prethodni mjesec samo ako je u prethodnom mjesecu ostvaren promet putem posrednika.

  Do konca tekućeg mjeseca iznajmljivač je dužan uplatiti tako obračunat, iskazan i proslijeđen PDV na račun državnog proračuna.

  Ovakvoj obvezi plaćanja PDVa podliježu svi iznajmljivači bez obzira da li posluju u sustavu ili van sustava PDVa. Poslovanje u sustavu PDVa obavezno je kad ukupni primici  u tekućoj  godini prijeđu iznos od 300.000,00 kn. Obaveza ulaska u sustav PDVa nastaje od trenutka ostvarenja prihoda od 300.000,00 kn.

  Nedo Pinezić

  www.nedopinezic.com

  www.dantes.com.hr

  Latest Posts

  Ne propustite

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!