Srijeda, 28 srpnja, 2021

Budućnost turizma

Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...
Više

  Najnovije objave

  “Covid putovnica”

  EU digitalna COVID potvrda Još u predsezoni na online radionicama govorili smo o planu uvođenja tako zvanih „covid putovnica“ kojima bi se pojednostavilo putovanje među...

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Marketinško udruživanje iznajmljivača 4 – Postupak osnivanja zadruge

  Glavni akt osnivanja je ugovor o osnivanju zadruge, koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave i sadrži:
  1. ime i prezime osnivača i njihove jedinstvene matične brojeve građana, odnosno tvrtku, sjedište pravne osobe,
  2. tvrtku i sjedište zadruge,
  3. djelatnost
  4. visinu članskog uloga, izraženu u novcu, stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti,
  5. rok u kojem se u zadrugu moraju unijeti članski ulozi,
  6. prava i obveze osnivača u obavljanju djelatnosti, upravljanju, udjelu u dobiti, odnosno udjelu u pokriću gubitaka, nastupanju u pravnom prometu, u odgovornosti i povratu uloga i drugih sredstava,
  7. druge odredbe koje se odnose na osnivanje, poslovanje i prestanak zadruge

  Nakon zaključivanja ugovora i unosa članskih uloga, najkasnije u roku od tri mjeseca saziva se osnivačka skupština, koja većinom glasova svojih osnivača donosi:
  – Pravila zadruge
  – Bira upravitelja
  – Imenuje članove Nadzornog odbora Nakon toga, zadruga podnosi prijavu u sudski registar i tada može početi s radom.
  Rješenje o upisu u sudski registar zadruga je duţna dostaviti Hrvatskom savezu zadruga u roku od 15 dana računajući od dana upisa.
  *HZPSS: Poljoprivredne marketinške zadruge

  Poslovni plan turističke marketinške zadruge

  Ovaj plan je dio šireg, marketinškog plana. Njime se preciziraju konkretne zadaće, troškovi, uštede, ciljevi. Recimo da se za osnivanje zajedničke turističke marketinške zadruge odluči šezdeset građana pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPGu.
  Svi zadrugari imaju već etabliranu uslugu i žele smanjiti ovisnost o jednoj ili dvije OTA platforme preko kojih ostvaruju više od 50% rezervacija. U tu svrhu su uložili novac u kreiranje vlastite web shop stranice i u upravitelja koji je voditelj marketinga. Sljedeće što se treba planom predvidjeti je trošak angažiranog upravitelja te održavanja web stranice kao i godišnji trošak oglašavanja.

  Taj se trošak mora „pretočiti“ u dio cijene noćenja. Na primjer ako je ukupni godišnji trošak „pogona“ 10.000 eura i tome se pridoda povrat inicijalne investicije od 9.000 eura kroz tri godine, onda imamo godišnji trošak od 13.000 eura. Tih 13.000 eura se mora osigurati putem ostvarenih rezervacija zajedničke web platforme.

  Recimo da svaki zadrugar ima 10 kreveta i da mu je prosječna popunjenost u godini dana 90 dana. Svaki zadrugar ostvaruje 900 noćenja, a svi zajedno 54.000 noćenja. Prosječna cijena noćenja u tih 90 dana je 20 eura. Ukupno planirani prihod je 1.080.000 eura. Trošak zajedničke marketinške aktivnosti iznosit će 13.000 eura ili oko 1,2% od prodajne cijene, ili 0,24 eurocenta. Ovo bi, naravno, bila idealna situacija u kojoj 100% rezervacija ostvarujemo putem vlastite web stranice.

  Ako bi realizacija iznosila željenih 30% onda bi računica bila nešto drukčija. Prihod od te jedne trećine bi iznosio 360.000 eura. Trošak bi tada bio 3,6% na prodajnu cijenu, odnosno 0,72 eurocenta po noćenju. Ostatak prihoda je dobit zadrugara. Od te dobiti svaki zadrugar izdvaja 5% za povećanje kapitala zadruge i za nove investicije.

  Istovremeno ušteda koja se ostvaruje na smanjenju 50% realizacije putem OTA platforme na 30% je također značajna. Dok bi provizija od 20% na 27.000 noćenja odnosno na realiziranih 540.000 eura iznosila 108.000 eura, ista provizija na 360.000 eura ili 30% ukupne realizacije iznosila bi 72.000 eura. Razlika je 36.000 eura. Za ostvarenje te uštede utrošili smo 13.000 eura pa nam je konačan „plus“ 23.000 eura.

  Znači trošak trećine prometa putem vlastite web stranice bi pored 0,72 centa po noćenju odnosno onih planiranih 13.000 eura bio još i izdvajanje 5% od dobiti za zadrugu nakon podmirenja opisanog troška. To bi bilo 360.000 – 13.000 = 347.000 – 5% (17.350 eura) = 329.650 eura. Ukupan trošak bi iznosio 8,4 % od prodajne cijene. To je još uvijek puno manji gubitak za pojedinačnog zadrugara od gubitka 20% putem OTA rezervacija. Tim više što s ovih 8,4% novaca zadrugari i dalje upravljaju i veći dio tog novca ulažu u marketing.

  Ovo je samo grubi prikaz elemenata poslovnog plana. Širi marketinški plan će nam dati smjernice vezane za poboljšanje samog proizvoda, za ciljanje odgovarajućih tržišnih niša i sve one promotivno-prodajne aktivnosti prema raspoloživom proračunu. Na temelju takvog plana sastavit ćemo i detaljan godišnji poslovni plan.

  Ovaj ozbiljan model udruživanja zaslužuje još detaljnih objašnjenja o kojima možete čitati u idućem nastavku.

  (NASTAVLJA SE)

  Latest Posts

  “Covid putovnica”

  EU digitalna COVID potvrda Još u predsezoni na online radionicama govorili smo o planu uvođenja tako zvanih „covid putovnica“ kojima bi se pojednostavilo putovanje među...

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Ne propustite

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Smanjene turistička pristojba i članarina za 2021.

  Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini stupio na snagu Sukladno najavama ministrice Brnjac, Ministarstvo turizma i sporta je provelo postupak donošenja...

  Turizam u eri poslije Covida

  Najteže je imati pa nemati.Tu spoznaju otkrivamo svakim danom sve više. Turistički promet se oporavlja sporo, dapače, turizam stoji pred velikom izazovima u post...

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!