Subota, 13 travnja, 2024
spot_img
Više

  Najnovije objave

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ?

  Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su:
  • Prostor gdje ljudske naseobine i infrastruktura zaposjedaju manji dio krajolika;.
  • Prostor u kojemu prirodni okoliš obilježavaju livade, šume, planine ili pustinje;
  • Manja naselja (prosječno od 5-10.000 stanovnika);
  • Prostori u kojima većina ljudi radi na obiteljskim domaćinstvima;
  • Cijena zemljišta je relativno niža od urbanih područja;
  • Mjesta gdje gospodarske aktivnosti opterećuju povećani troškovi, prvenstveno uvjetovani udaljenošću od gradova i neadekvatnom infrastrukturom.

  Prema navedenim smjernicama koje opisuju ruralno područje, Hrvatska se svrstava u ruralne zemlje, u kojoj polovina stanovnika živi u nekoliko većih gradova koji zauzimaju relativno malu površinu. Ruralni prostor definira Republiku Hrvatsku a to se vidi iz sljedećih podataka:
  • 91,6% od ukupnog prostora RH nalazi se na ruralnom području,
  • 88,7% naselja nalazi se na ruralnom području,
  • 47,6% stanovnika RH živi na ruralnom području.

  Što je to urbani prostor ?

  Europske države definiraju urbanizirana područja na osnovi urbane uporabe zemljišta, ne dopuštajući nikakve prekide više od 200 m udaljenosti te rabe satelitsko snimanje radi određivanja granica urbanog područja.
  U slabije razvijenim zemljama, osim zahtjeva o uporabi zemljišta i gustoći stanovništva, ponekad se rabi zahtjev da se velika većina stanovništva, obično 75 %, ne bavi poljoprivredom i/ili ribarstvom

  Loše strane ruralnog područja za gospodarstvenike :
  • Mjesta gdje gospodarske aktivnosti opterećuju povećani troškovi, prvenstveno uvjetovani udaljenošću od gradova i neadekvatnom infrastrukturom.
  • (prema Ashley i Maxwell, 2001)

  Loše strane ruralnog područja za stanovništvo:
  • Pogoršani uvjeti za bavljenje poljoprivredom
  • Niska kvaliteta života
  • Prometna izoliranost ruralnih područja
  • Zanemarenost ruralnih područja u razvojnoj politici
  • *Anketa Platforme za ruralni razvoj Jugoistočne Europe 2016.

  Loša demografska slika i trendovi dovode do:
  . depopulacije prostora
  . odlaska radno aktivnog, reproduktivnog stanovništva
  . naglog starenja zajednice
  . neodrživosti zdravstvenih i mirovinskih fondova
  . na udaru propadanja su školski sustav i komunalna infrastruktura
  . pad prihoda od poreza na dohodak
  . za opstanak zajednice potreban je mehanički priliv stanovništva iz drugih regija i zemalja, kulturni šok

  Kod sagledavanja rješenja bitno voditi računa o ODGOVORNOM I ODRŽIVOM RAZVOJU

  „Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. On se oslanja na ambicioznu ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Osnovni je cilj osigurati održivo korištenje prirodnih izvora na nacionalnoj i međunarodnoj razini.”
  *odraz.hr – Održivi razvoj zajednice

  Učimo od najboljih

  Rad u poduzeću+zadružna poljoprivreda+obiteljski turizam

  Najviše su na održivom i odgovornom ruralnom razvoju napravile regije u Alpama. Zadržana je i unaprijeđena poljoprivredna proizvodnja (osobito proizvodnja mlijeka i mliječnih prerađevina). Unaprijeđene su tradicionalne djelatnosti poput prerade drva. Stasala su nova tehnološka mikro i mala poduzeća. Turizam je postao platforma za opstanak malih ruralnih zajednica.

  Obitelji ostvaruju svoje prihode kroz moguća tri izvora:
  • Rad u poduzeću
  • Poljoprivrednom na obiteljskom gospodarstvu
  • Turizmom u domaćinstvu

  Takav model pomaže prevladavanju nedostataka života na ruralnom prostoru. Zbog većih prihoda obitelji i zajednice, više se ulaže u komunalnu infrastrukturu, prometnu povezanost. Urbani centri su dostupniji a život na ruralnom prostoru kvalitetniji.
  Danas ovakav pristup dobiva snažnu potporu digitalne ekonomije, osobito u „radu od kuće“ i „digitalnom nomadstvu“. Već imamo svijetlih primjera u našem bližem okruženju. Pomalo se slika mijenja…

  N. Pinezić

  Latest Posts

  Ne propustite

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!