Srijeda, 28 srpnja, 2021

Budućnost turizma

Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...
Više

  Najnovije objave

  “Covid putovnica”

  EU digitalna COVID potvrda Još u predsezoni na online radionicama govorili smo o planu uvođenja tako zvanih „covid putovnica“ kojima bi se pojednostavilo putovanje među...

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Kako povećati prihod smještaja bez izgradnje dodatnih kapaciteta 2.dio

  Već smo u prvom nastavku naveli mogućnost registracije dviju dopunskih djelatnosti koje nisu povezane jedna s drugom, organiziranje i iznajmljivanje smještaja turistima i OPG.

  Pored ove mogućnosti, kategorizacije smještaja u domaćinstvu i registracije OPGa, kroz samu registraciju OPGa moguće je također pružati određene turističke i ugostiteljske usluge.

  Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim  poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/2014-1436) regulirano je obavljanje ovih djelatnosti.

  Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede pri Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva na web stranici savjetodavna.hr daje detaljna uputstva:

  „Turističke usluge koje OPG može pružati radi odmora i rekreacije turista u sklopu svoje dopunske djelatnosti seoskog turizma, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) su:

  – sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima: berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl.

  – sudjelovanje u aktivnostima akvakulture

  – lov i ribolov te prezentacija načina lova i ribolova

  – vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti

  – aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma (uz posebne uvjete i certifikate/uvjerenja propisane za te aktivnosti)

  – iznajmljivanje prostora, sredstava, pribora i opreme

  – iznajmljivanje prostora za izlet i piknik

  – provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, tradicijske obrte i sl.

  – prezentacija poljoprivrednog gospodarstva, lovišta i šuma te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru njih

  – posjeti etno zbirkama i sl.

  Za navedene turističke usluge nije potrebna posebna registracija već se one pružaju u sklopu upisanih dopunskih djelatnosti u Upisniku OPGa.

  Kod pružanja turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma i za organizaciju manifestacija koje uključuju takve aktivnosti su propisani posebni uvjeti te posjedovanje certifikata/uvjerenja koje izdaje Stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. U slučaju neposjedovanja istog, može se angažirati osoba koja ima odgovarajuće domaće ili strano uvjerenje, odnosno certifikat kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja aktivnosti.

  OPG može pružati i pojedine usluge turističke agencije i to kod pružanja turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma. Za goste koji koriste usluge smještaja mogu se pružati usluge izleta i turističkog transfera, uz ispunjavanje uvjeta propisanih za turističku agenciju i to za najviše 50 turista istodobno.

  Ugostiteljske usluge koje OPG može pružati sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) su:

  – pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 80 gostiju istodobno,

  – usluživanje (kušanje) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za najviše 80 gostiju istodobno,

  – smještaj u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor do najviše 10 soba, odnosno za 20 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

  – smještaj u kampu i/ili kamp odmorištu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u taj broj se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti,

  – kapacitet u objektu za robinzonski smještaj se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno boraviti u njemu. Usluge se mogu pružati u više vrsta objekata do ukupno 80 gostiju istodobno.

  Iznimno se usluge mogu pružati i za više od 80 osoba radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija najviše deset puta tijekom kalendarske godine, uz obvezu prijave mjesno nadležnom uredu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva, tri dana prije događaja.

  Gostima koji koriste navedene smještaje mora biti omogućeno korištenje usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje.

  Objekti ili zemljište (za kamp) u kojima se pružaju usluge na OPG-u moraju biti u vlasništvu, moraju ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja te ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju.

  Iznimno, iznajmljivač može pružati usluge i u objektu ili na zemljištu koji su u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost. Za objekte u kojim se pružaju ugostiteljske usluge, a koji se nalaze u postupku legalizacije izdaje se privremeno Rješenje.

  Svi uvjeti su detaljno propisani Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (NN 54/16, NN 69/17, 120/19).

  Objekt na OPG-u funkcionalna je cjelina u kojem se, ovisno o vrsti, pružaju ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka uobičajenih za kraj u kojem se nalazi OPG, iz poljoprivrednih proizvoda pretežito vlastite proizvodnje, usluge smještaja te ostale usluge u funkciji turističke potrošnje. U pretežito vlastitu proizvodnju OPG-a spadaju:

  – poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koji pruža ugostiteljske usluge

  – poljoprivredni proizvodi kupljeni od drugih PG-a (Upisnik)

  – nedrvni šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi

  – Jela, pića i napici uobičajeni za kraj u kojem se nalazi OPG su proizvodi od pretežito vlastite proizvodnje i usluženi na tradicionalan način (domaća jela, pića i napici) Proizvodi za pripremu domaćih jela, pića i napitaka (brašno, riža, margarin, maslac, ulje, sol, svi začini, šećer, mineralna voda, čaj, kava i sl.) ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje.

  Vrste objekata na OPG-u razvrstanih sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama:

  – Vinotočje/Kušaonica – objekt u kojem se gostima pripremaju i uslužuju vina i/ili voćna vina i/ili proizvodi od vina i/ili voćnih vina i/ili ostala alkoholna pića i/ili naresci (suhomesnati proizvodi, sirevi i slično) i/ili namazi koji se sljubljuju s tim pićima

  – Izletište – objekt u kojem se gostima pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pića i napici

  – Soba – Apartman – objekt u kojem OPG pruža uslugu smještaja, opremljen tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu

  – Ruralna kuća za odmor – objekt u kojem OPG pruža uslugu smještaja i korištenja okućnice, opremljen da gost sam može pripremati i konzumirati hranu

  – Kamp – objekt na kojem OPG pruža usluge smještaja na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru – usluge kampiranja

  – Kamp odmorište – objekt na kojem OPG pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje

  – Objekt za robinzonski smještaj – objekt u kojem OPG pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

  U svim navedenim objektima koji pružaju uslugu smještaja OPG mora pripremiti i uslužiti jelo, piće i napitke, na zahtjev gosta.

  OPG koji pruža usluge smještaja u gore navedenim vrstama objekata može iste pružati i u tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje (klijet, pastirska koliba, katun, kažun, ribarska koliba, štagalj i sl). Ovi tradicijski objekti mogu se nalaziti na samom OPG-u ili u ruralnom okruženju izvan OPG-a. Gosti mogu sami na svoj način i na svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela, a može se organizirati usluživanje hrane, pića i napitaka i na catering način.

   

  Ostali uvjeti:

  – upis u Registar poreznih obveznika pri nadležnoj ispostavi porezne uprave u roku 8 dana od početka obavljanja djelatnosti (bez obzira na visinu primitaka)

  – upis dopunskih djelatnosti u Upisniku OPG-a u nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  – objaviti uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge na hrvatskom jeziku, a može istodobno i na nekom drugom jeziku i pridržavati se tih uvjeta, sadržaja i cijena

  – za svaku izvršenu uslugu korisniku izdati račun, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje izdavanje i čuvanje računa

  – omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama

  – istaknuti na ulazu u objekt radno vrijeme (ili navesti: uz prethodni dogovor)

  – izraditi normative namirnica, pića i napitaka kod usluga spravljanja i ponude hrane

  – plaćanje boravišne pristojbe (paušalno)

  – kod pružanja usluga spravljanja i ponude hrane osigurati poštivanje zdravstvenih uvjeta za osobe (sanitarna knjižica i higijenski minimum)

  – vidno istaknuti na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta

  – vidno u objektu istaknuti oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina

  – kod usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje voditi računa da su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima o hrani i da su jela, pića i napitci uobičajeni za kraj u kojem se nalazi OPG

  – voditi popis gostiju, kod smještaja (knjiga ili e–vizitor)

  – osigurati goste od nesretnog slučaja kod pojedinih usluga

  – voditi evidenciju o pruženim uslugama OPG-a (u Agronet sustavu)“

  Ako vam se sve ovo čini prekomplicirano, znači da ste spremniji za jednostavniji model funkcioniranja. To je onaj s početka teksta. O tome ćemo pisati u idućem nastavku.

  www.dantes.com.hr

  Latest Posts

  “Covid putovnica”

  EU digitalna COVID potvrda Još u predsezoni na online radionicama govorili smo o planu uvođenja tako zvanih „covid putovnica“ kojima bi se pojednostavilo putovanje među...

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Ne propustite

  Ruralni razvoj i turizam

  Što je to ruralni prostor ? Nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva. Univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) su: •...

  Održivi turizam

  Definicija i principi održivog razvoja turizma Koncept održivog razvoja se u znanstvenoj i stručnoj literaturi pojavljuje osamdesetih godina 20. stoljeća kada se, prema definiciji Svjetskog...

  Budućnost turizma

  Održivi turizam, doživljajni turizam Najavljivani, novi globalni trendovi u turističkim putovanjima već se nameću kao sve učestalija pojava. Ekološki svjesni putnici već zauzimaju 1/3 svih globalnih...

  Smanjene turistička pristojba i članarina za 2021.

  Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini stupio na snagu Sukladno najavama ministrice Brnjac, Ministarstvo turizma i sporta je provelo postupak donošenja...

  Turizam u eri poslije Covida

  Najteže je imati pa nemati.Tu spoznaju otkrivamo svakim danom sve više. Turistički promet se oporavlja sporo, dapače, turizam stoji pred velikom izazovima u post...

  Newsletter

  Ostanite u kontaktu i primajte najnovije savjete!